Зробити домашньою|Додати до обраного
 
 

Заклад успішних фахівців

Автор: utz0r2 от 26-01-2017, 13:20

 

Заклад успішних фахівців


« Всередині кожної учнівської душі

криються потенційні творчі можливості,

і ми повинні працювати щосили, 

щоб розкрити цей потенціал… »

 
Мартін Лютер Кінг

 

 

 

 


 Саме під таким гаслом працює професійний педагогічний колектив: і досвідчені, і молоді колеги відповідально ставляться до своєї справи, наполегливо, вимогливо та демократично виховують майбутнє Української держави, адже не буває легких шляхів на освітянській ниві.

 

Увага увага увага! Вже відкриті нові професії!!!

Автор: admin от 5-12-2018, 20:01

 « Агент з постачання. Адміністратор » - 

це фахівець  з організації матеріально-технічного забезпечення і вантажно-розвантажувальних робіт, який знає правила і порядок приймання і відправлення вантажів, замовлення контейнерів і транспортних засобів, оформлення документів на одержані і відправлені вантажі; номенклатуру і норми витрат сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, умови їх зберігання і транспортування. Здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.

Повинен знати: основи організації матеріально-технічного постачання і вантажно-розвантажувальних робіт; правила і порядок приймання і відправлення вантажів, замовлення контейнерів і транспортних засобів, оформлення документів на одержані і відправлені вантажі; номенклатуру і норми витрат сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, умови їх зберігання і транспортування, основи  організації  праці. Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створює для них комфортні умови. Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей. Консультує відвідувачів з питань наявних послуг. Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживає відповідних організаційно-технічних заходів. Здійснює контроль за раціональним оформленням приміщень, стежить за оновленням і станом реклами в приміщеннях і на будівлі. Забезпечує чистоту і порядок у приміщеннях і на прилеглих до них територіях. Контролює додержання робітниками підприємства, установи, організації (далі - підприємство) трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Інформує керівництво підприємства про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживає заходів щодо їх ліквідації, здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства. Стежить за дотриманням нормативних документів, що стосуються адміністрування підприємства. Бере участь у формуванні управлінських рішень підприємства. Бере участь у здійсненні моніторингу ефективності стратегії підприємства. Подає пропозиції керівництву щодо покращення роботи підприємства. Робить замовлення необхідних для роботи ресурсів та контролює їх використання. Бере участь у налагодженні зв’язків з діловими партнерами. Контролює  своєчасне виконання договірних зобов’язань. Бере участь в організації та проведенні презентацій та переговорів. Бере участь у ціноутворенні на товари/продукцію/послуги підприємства. Веде оперативну звітність щодо роботи довіреного підрозділу. Працює над попередженням виникнення конфліктних ситуацій в колективі.

 

Повинен уміти: Одержувати за нарядами, заявками та іншими документами товарно-матеріальні цінності (сировину, матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, інвентар, канцелярське приладдя тощо).

 Оформляти документацію на одержані і відправлені вантажі, замовляти контейнери і транспорт для їх перевезення.

 Виконувати позапланову закупівлю матеріалів.

 Відправляти товарно-матеріальні цінності за адресою підприємства або супроводжувати вантажі під час їх перевезення, забезпечувати їх зберігання, своєчасну доставку.

Перевіряти стан вантажу, вживати  заходів  щодо  заміни  матеріальних  цінностей  у  разі  виявлення  зовнішнього  браку.

Визначати  режим  перевезення  вантажів, які  швидко  псуються,  та  небезпечних  вантажів.

Стежити  за відповідністю  тари  вантажам, які  перевозяться,  розташуванням  вантажів  під  час  транспортування.

 Контролювати дотримання вимог охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.

 Брати участь у реалізації заходів щодо підвищення економічної ефективності використання матеріальних ресурсів шляхом зниження витрат, пов’язаних з їх придбанням, доставкою і зберіганням.

 

 «Економка» - 

фахівець, який поєднує одне або кілька завдань по догляду за житлом, ведення гардеробу, приготування їжі з дорученнями роботодавця з питань, пов’язаних з організацією побуту та координацією роботи домашнього персоналу.           

Повинен знати:   основні поняття економіки ринкових відносин, основні   положення законодавства України про зайнятість, професійну підготовку, перепідготовку, працевлаштування, індивідуальну трудову діяльність, основи економіки, ведення сімейного (родинного) домашнього господарства, основи  професійної етики, службового етикету, психології сімейних відносин, державну мову, ділові та інші стилі літературного мовлення, сучасні вимоги до функціонального зонування та організації безпечної життєдіяльності сім’ї; куховарство, пекарство, приготування напоїв; основи дієтології; норми сімейної гігієни; товарні характеристики і показники якості продовольчих та непродовольчих товарів; правила купівлі, зберігання і використання харчових продуктів, напівфабрикатів, витратних матеріалів, змінних пристроїв тощо; правила організації і обслуговування прийомів, ділових, урочистих і святкових подій відповідно до норм і протоколу; Правила життєзабезпечення людини у приватному будинку, квартирі; санітарно-гігієнічні вимоги до помешкань і  приміщень; правила експлуатації електропобутових, організаційних та інших технічних засобів ведення домашнього господарства; норми застосування мийних та інших матеріалів для догляду за речами домашнього вжитку, меблями, предметами інтер’єру; норми і правила охорони праці, безпечного ведення робіт у сімейному господарстві; правила поведінки у можливих екстремальних ситуаціях, забезпечення недоторканості майна, використання охоронної, протипожежної, інформаційної та іншої сигналізації, замків, засувів завіс, ґрат.

Повинен уміти: забезпечує процеси ведення домашнього господарства сім’ї (родини) роботодавця. Застосовує режими господарювання за вимогами науково та практично обґрунтованих стандартів, норм, правил та рекомендацій. Підтримує в сім’ї високу культуру відносин і комфортний психологічний клімат. Виконує  комплекс робіт відповідно до технологій, запроваджених у домашньому господарстві. Доглядає, чистить, прибирає, пере, обробляє згідно з вимогами гігієни та санітарії предмети домашнього вжитку, речі, тощо, враховуючи функціональне зонування помешкання та інших приміщень. Складає меню на тиждень з денним розподілом. Закуповує  продукти харчування та інші витратні матеріали, орієнтуючись на товарні характеристики та якісні показники. Застосовує сучасні  технології куховарства, пекарства, готування напоїв, опорядження їдальні. Готує страви, напої, випікати вироби з борошна з урахуванням індивідуальних особливостей, національних традицій, смаків, віку та стану здоров’я членів сім’ї. Подає страви і організовує сніданок, обід та вечерю. Допомагає у влаштуванні та проведенні сімейних свят, урочистих подій, прийомів. Використовує технічні засоби прибирання,чищення, прання, прасування, кондиціювання повітря. Забезпечує тепловий, світловий та інші режими мешкання. Виконує компаньйонські послуги. У разі необхідності надає долікарську допомогу. Дбає про здорове довкілля. Додержується правил охорони праці і безпечного та нешкідливого ведення робіт. Використовує в разі необхідності, охоронну, протипожежну та інші сигналізації і засоби ліквідування екстремальних ситуацій. Забезпечує недоторканість майна сім’ї, використовуючи системи замків, засуви, завіси, спеціальні пристрої.

 

 « Портьє » - 

фахівець, який несе відповідальність за правильну видачу і зберігання ключів від номерів, стежить за порядком у вестибюлі. Портьє повинен знати правила внутрішнього розпорядку в готелях, бронювання місць і розрахунків за проживання, прейскуранти на усі види послуг, приймати замовлення на додаткові послуги і здійснювати нагляд за їхнім своєчасним ви-конанням.

Повинен знати: правила користування і внутрішнього розпорядку у готелі; прейскуранти цін на номери, місця та платні послуги у готелі; правила прийому та обслуговування громадян України та іноземців; правила реєстрації та паспортно-візового режиму в готелях; розміщення і час роботи всіх служб готелю; порядок ведення журналів обліку осіб, які проживають у готелі, бронювання номерів (місць), складання відомості обліку руху номерів і місць, реєстрації національних документів іноземних громадян; порядок розрахунків з особами, які проживають у готелі; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та правила протипожежного захисту.

Повинен уміти: забезпечувати збереження, видачу та одержання особами, які проживають у готелі, ключів від номерів. Приймати і своєчасно вручати кореспонденцію, направлену на адресу осіб, які проживають у готелі. Інформувати про послуги, що надаються у готелі, приймати замовлення на ці послуги, контролювати своєчасність і якість їх виконання. За дорученням адміністратора вести журнал обліку громадян України та іноземців, реєструвати заявки на бронювання номерів (місць); оформляти дозвіл на поселення громадян за пред’явленням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Повідомляти адміністратору оперативні дані про номери (місця), що звільняються. Наглядати за порядком у вестибюлі. Вживати заходів щодо вирішення конфліктів, що виникають при обслуговуванні проживаючих. Забезпечувати виконання діючих правил проживання і внутрішнього розпорядку у готелі. Надавати інформацію особам, які проживають у готелі з різних питань. Виконувати у разі відсутності адміністратора його функції.

 


Тож 50: це мало, чи багато?

Автор: admin от 30-09-2016, 13:29

 

Тож 50: це мало, чи багато?  

Книга, яку ви бачите, – запрошення до знайомства з одним із найпотужніших професійно-технічних закладів області – Державним навчальним закладом «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу». Це презентація його найкращих здобутків. Ці нариси лише початок розповіді про той шлях, який пройшов наш Центр від свого створення у 1966 році до сьогоднішнього дня. Автори сподіваються, що колись буде написано справжній літопис трудових і творчих звершень славного колективу педагогів та учнів навчального закладу...

Своє майбутнє ми визначаємо задовго до останнього шкільного дзвінка. Радимося з батьками, вчителями, знайомими, сперечаємося з друзями. Вивчаємо довідники, намагаємося все врахувати, дізнатися якомога більше про майбутню професію.

Обрана професія повинна давати широкі можливості для професійного розвитку і росту. Тому кращим спеціалістом з вищою освітою буде той, хто пройшов школу майстерності робітника.

Ми переконані, що з цих документальних нарисів ви дізнаєтесь багато цікавого про Центр. Автори намагались розкрити його минуле і сьогодення, хотіли розповісти про головне – щоденну працю людей, які творили історію навчального закладу та які сьогодні пишуть літопис нашого буття.


  

Наш навчальний заклад

Автор: admin от 1-09-2016, 13:48

 

Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу» - це навчальний заклад майбутнього з новими технологіями, сучасною методикою, яка гарантує високо фахову підготовку, забезпечене життя, незабутню учнівську молодість!

У навчальному закладі навчається понад 620 учнів, сформовано 26 навчальних груп. Іміджу центру додає досвідчений, висококваліфікований кадровий потенціал. В ньому працюють: 7 викладачів «старший викладач», 11 викладачів «спеціаліст вищої категорії», 7 викладачів «спеціаліст І категорії», 2 молодих викладачів мають кваліфікаційну категорію спеціаліст, 14 майстрів виробничого навчання «майстер виробничого навчання І категорії».

Підготовка ведеться з таких робітничих професій: «продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів», «кухар, кондитер», «кухар, офіціант», «офіціант, бармен», «пекар, кондитер», «кухар».

Навчально-матеріальна база складається з 28 кабінетів та 13 навчальних майстерень, лабораторій.

Тисячі молодих людей здобули освіту в стінах нашого навчального закладу. Саме тут вони отримали першу робітничу професію. Їхні біографії, як і праця багатьох майстрів виробничого навчання і викладачів, складають яскравий вітраж літопису навчального закладу. Випускники навчального закладу успішно працюють не тільки на престижних підприємствах громадського харчування міста, області, країни, а і за її межами.

Учні проходять стажування у сучасних закладах готельно-ресторанного сервісу в сонячній країні – Італія.

Кращі випускники закладу обрали педагогічну ниву, і зараз працюють в центрі: 6 викладачів, 16 майстрів виробничого навчання. Гордістю навчального закладу є випускниця школи торгово-кулінарного учнівства Гвоздецька Людмила Григорівна, яка сьогодні працює викладачем «вищої категорії», має звання «старший викладач», педагогічний стаж її нараховує 54 роки.

Нині наші випускники продовжують навчання у вищих навчальних закладах України: Київській академії харчової промисловості, Полтавському інституті харчової промисловості, Сумському національному аграрному університеті, Сумському державному університеті та інших.

З усієї області для підвищення кваліфікації приїздять фахівці-практики.

Навчальний заклад з 1997 року підтримує тісну співпрацю з районним, міським та обласним центрами зайнятості. За цей період пройшли підвищення та перепідготовку понад 1,5 тисячі слухачів серед незанятого населення.

У Центрі створені всі умови для проведення позаурочної роботи. Кожен учень обирає собі заняття до душі, усвідомлюючи, що маленька стежина приведе його до самодіяльної художньої та технічної творчості. Важливий етап їх аматорської творчості – участь в обласному огляді самодіяльності «Перлини профтехосвіти».

У навчальному закладі працюють різні гуртки та спортивні секції: художньої самодіяльності, театральний, художнього читання, хоровий, вокальний, танцювальний; спортивні секції: футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу.

Роками зусиллями багатьох творчих, закоханих у свою справу людей формувався наш професійний і педагогічний досвід, в основі якого – повага до педагога та учня, співпраця з підприємствами-роботодавцями. Наш досвід – це і наша репутація, яку колектив не тільки зберігає донині, а збагачує і помножує. Кожна хвилина нашого життя – це справжнє педагогічне диво.

Повсякденна діяльність свідчить про наявність талановитих педагогів, майстрів виробничого навчання, учнів, які реалізують унікальні освітньо-виховні моделі. У сучасних складних і повних суперечностей процесах, в осмисленні реалій ХХІ століття наші педагоги зберігають баланс фундаментальних та нових підходів до розвитку, формування виховання особистостей. Сьогодні ми успішно опановуємо сучасні інформаційні технології. На уроках застосовуються мультимедійні засоби навчання. Генеруємо варіанти використання новітніх освітніх технологій в навчальний процес. І як результат творчого пошуку шляхів реального розв’язання практичних проблем навчального-виховного процесу через живу взаємодію дослідницької і практичної роботи членами педагогічного колективу розроблені: дослідницький, пошуково-практичний проект «Урок у сучасних освітніх технологіях», який передбачає становлення в навчальному закладі середовища ефективного професійного спілкування та взаємодію викладачів, майстрів виробничого навчання, учнів, їх батьків, адміністрації Центру. У навчальному закладі значна увага приділяється не лише професійному розвитку, а й розкриттю природних, творчих здібностей молоді. Виставки, презентації, конкурси, змагання відтворюють прагнення створювати прекрасну атмосферу, вчитися культурі, естетики, начальних традицій.

У Державному начальному закладі «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технології, торгівлі та ресторанного сервісу» навчають як перетворити власну професію, власне життя і життя оточуючих на свято.Ми готуємо таких спеціалістів:

на базі 9-ти класів:- кухар (3,4,5 розряд), кондитер (3,4,5 розряд) – 4 роки;- кухар (3,4 розряд), офіціант (3,4,5 розряд) – 4 роки;- продавець продовольчих товарів (3,4,5 розряд), продавець непродовольчих товарів (3,4,5 розряд) – 4 роки;на базі 11-ти класів:- кухар(3,4,5 розряд) – 2 роки;- офіціант (3,4 розряд) , бармен (4,5 розряд) – 2 роки;- продавець продовольчих товарів (3,4,5 розряд), продавець непродовольчих товарів (3,4 розряд) – 2 роки;- пекар, кондитер (3,4,5 розряд) – 2 роки.

ГІМН ЦЕНТРУ

Автор: admin от 11-08-2016, 13:26

ГІМН ЦЕНТРУ

 


 

вул. Роменська, 96,
м. Суми-2, Україна, 40002.

splxtt@ukr.net