Зробити домашньою|Додати до обраного
 
 

Наш сайт переїхав!

Автор: admin от 5-05-2020, 10:30

Увага! Наш сайт переїхав!


http://sumy.centr.today/index.php

 
ПРАВИЛА прийому до Державного навчального закладу

Автор: admin от 19-07-2012, 09:09

                                                                                              ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

                         до ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій,торгівлі та ресторанного сервісу»                                                                                                   НА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Загальна частина
1.1. Правила прийому до ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій,торгівлі та ресторанного сервісу»(далі-Центр) складені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі - Правила прийому), що є обов'язковими для професійно-технічних навчальних закладів усіх форм власності та підпорядкування.
1.2. До  Центру приймаються громадяни України.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007  N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" прийом на навчання іноземних громадян не здійснюється до  Центру.
1.3.Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.
Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4.Прийом до Центру здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної власності.
1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у межах ліцензійного обсягу.

2. Приймальна комісія
2.1.Прийом до Центру здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор  Центру, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
2.3.  Правила прийому до Центру  розробляються відповідно до законодавства України,  у  тому   числі   Типових правил,   затверджуються  керівником Центру за погодженням начальника управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
2.4. Приймальна комісія:
- організовує прийом заяв та документів;
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Центру, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
-  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до Центру  доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди  і обумовлюють:
-   перелік професій згідно з отриманою ліцензією;
-   вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (відповідно  до освітньо-кваліфікаційних характеристик обумовлених ДСПТО);
- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;
-  форми та ступеневість навчання;
-  обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками (відповідно  до освітньо-кваліфікаційних характеристик обумовлених ДСПТО);
- перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення шляхом співбесіди;
- загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
- порядок роботи приймальної комісії (понеділок-п'ятниця з 9 години до 17,в суботу-з 9 до 14 години);
- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
- порядок проходження медичного огляду вступників до Центру , що проводить підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.
2.6. Строки проведення прийому документів абітурієнтів на навчання до Центру встановлюються правилами прийому до навчального закладу відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів  до 30 серпня  2013 року.№ з/п

Професія, спеціальність

Код професії

Термін навчання

Кваліфікаційні
рівні випускників

Вікові обмеження

Ліцензований обсяг прийому

Обсяг прийому

 

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

 

 

На базі 9 класів

 

1.

Кухар, кондитер

5122
7412

4 роки

--

ІІ ступінь – кухар – ІІІ, ІУ р.
ІІ ступінь – кондитер – ІІІ, ІУ р.

           -

120

60

 

2.

Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів

5220
5220

3 роки

-

ІІ ступінь –  продавець продовольчих товарів, – ІІІ, ІУ р.
ІІ ступінь –  продавець непродовольчих товарів, – ІІІ, ІУ р.

18 років на момент закінчення навчання

90

25

 

3.

Кухар, офіціант

5122
5123

3 роки 5 місяців

--

ІІ ступінь – кухар – ІІІ, ІУ р.
ІІ ступінь – офіціант – ІІІ, ІУ р.

--

60

25

 

 

 

На базі 11 класів

1.

Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів

5220
5220

1 рік 6 місяців

4 місяці

ІІ ступінь –  продавець продовольчих товарів, – ІІІ, ІУ р.
ІІ ступінь –  продавець непродовольчих товарів, – ІІІ р.
ІІІ ступінь –  продавець продовольчих товарів, – У р.

--

90

25

 

2.

Офіціант, бармен

5123
5123

1 рік 6 місяців

4 місяці

ІІ ступінь –офіціант– ІІІ, ІУ р.
ІІ ступінь –бармен -  ІУ р.
ІІІ ступінь –бармен -  У р.

18 років на момент закінчення навчання

90

25

 

43

Кухар

5122

1 рік 6 місяців

4 місяців

ІІ ступінь – кухар – ІІІ, ІУ р.
ІІІ ступінь –кухар  - У р.

-

120

30

 

4

Кондитер

7412

1 рік 6 місяців

4 місяців

ІІ ступінь – кондитер – ІІІ, ІУ р.
ІІІ ступінь – кондитер – У р.

-

120

25

 

5

Пекар

7412

1 рік

 

ІІ ступінь –пекар –ІІ, ІІІ, ІУ р.

-

30

25

 

 

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Центру , вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:
- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
-  медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
а) відповідно до закону України від 21.03. 1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» ст. 21 для абітурієнтів з числа інвалідів  висновок медико-соціальної експертизи про професійну придатність;

  1. 8 фотокарток розміром 3 х 4 см; 
  2. копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);     
  3. вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
  1. для обробки персональних даних , внесення і збереження  їх до Єдиної державної електронної бази з питань освіти   особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та наказу міністерства освіти і науки України від 17.05.2013№599 «Про підключення професійно-технічних навчальних закладів до Єдиної державної електронної бази з питань освіти»;- усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.
    3.2.    Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
    3.3.  Прийом документів від вступників завершується, як правило, не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку занять.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до Центру  проводиться:
- за результатами співбесіди;
- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту;
- за результатами середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.
4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
4.3. Учні Центру, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли  кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.
4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
На третій ступінь можуть прийматися випускники інших ПТНЗ, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.
4.5. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».
4.6.  Особи, які без поважних причин не з'явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час, не рекомендуються до зарахування.

5. Зарахування
5.1. Зараховуються поза конкурсом: 
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
- діти з малозабезпечених сімей, у яких: обидва батьки є інвалідами; один із батьків - інвалід , інший - помер; одинока матір з числа інвалідів;батько-інвалід, який виховує дитину без матері.
Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю або балом успішності 10-12 балів;
- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учасники Міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного       відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 
5.5. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом  директора Центру . 
5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
5.7. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення, ліцензійного обсягу Центру за результатами медичного висновку вказаного в медичній довідці встановленої форми. Обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками (відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик обумовлених ДСПТО).

6. Прикінцеві положення
6.1.Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів  від дня їх  початку,   відраховуються  з Центру . На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування  осіб, які пройшли співбесіду. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій Центру може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до Центру, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.
6.4.  Матеріали, які засвідчують результати співбесід вступників, зберігаються протягом року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.5.Контроль за дотриманням Правил прийому Центру здійснюється Міністерством освіти і науки України управлінням освіти і науки Сумської облдержадміністрації.

 

 

вул. Роменська, 96,
м. Суми-2, Україна, 40002.

splxtt@ukr.net